Anketní otázka

Jezdíte raději na lyžích či na snowboardu?
 

PřihlášeníProč používat chrániče z pohledu neurochirurga MUDr. Tomáše Brože

Proč používat přilbu? Důvod je zcela jasný. Provádí ochranu hlavy, která je důležitá zejména proto, že jejím obsahem je mozek – řídící centrum člověka jako takového. Mozková poranění postihují převážně mladší věkové skupiny v produktivním věku a mají za následek často dlouhodobou pracovní neschopnost nebo trvalou invaliditu. Z hlediska počtu a tíže trvalých následků jsou úrazy mozku na prvním místě mezi všemi traumaty.

Prevence půl zdraví, navíc šetří peníze

Jeden z faktorů, který má svoji roli ve vzestupném trendu v počtu poranění mozku, je i rozvoj nových rekreačních sportů (mimo jiné i lyžování). Co se týče pohlaví, převažují muži nad ženami při mozkovém poranění v průměru 2x. Celosvětovým trendem posledních let je velký důraz kladený na prevenci. Jasně se totiž ukazuje, že vedle terapeutických pokroků v léčbě mozkových traumat je právě preventivní opatření pro lidi nejprospěšnější, následně přináší i velkou finanční úsporu. A do prevence mimo jiné patří i používání přileb a chráničů páteře.

Toto je jedna stránka preventivního programu, kde se klade důraz na výchovu. Veřejnost by měla být přesvědčena o správnosti používání ochranných prostředků při sportu a měla by je důsledně respektovat. Druhou stránkou je restriktivní složka, kdy se pomocí právních úprav snaží prosadit používání přileb – viz zákon od roku 2006 nařizující používání cyklistických přileb u dětí mladších 18 let. Používání přileb snižuje riziko poranění mozku o desítky procent. A procenta ještě stoupají, pokud používáme kvalitní přilby!!! Ale jistě je důležité upozornit, že je podstatně lepší mít aspoň nějakou přilbu než žádnou.

Mozek a míchu nelze spravit! K poškození stačí málo

Příčinou poranění mozku a páteře je působení dynamické síly na hlavu či páteř ve velmi krátkém čase. Buď dostane hlava náraz pohybujícím se objektem (jiný lyžař), nebo naopak sama dopadne na relativně stacionární povrch. Někdy může dojít k poranění mozku i bez kontaktu s hlavou, pouze pulzním mechanismem na základě akcelerace a decelerace při prudkém pohybu v krční páteři.

Při úraze dochází k poranění mozku, které dělíme na primární a sekundární. Tyto pojmy definují časovou posloupnost dějů, ke kterým dochází po úraze. Primární poranění vzniká v okamžiku úrazu. Může mít několik možností – od prostého otřesu mozku (přechodná porucha mozkových funkcí, avšak v případě provedení CT mozku bez patologického nálezu), přes pohmoždění mozku, dále krvácení do mozku končící až otokem mozku a jeho smrtí. V současné době neexistuje možnost reparace tohoto poškození a jedinou možností, jak ho ovlivnit, je jeho prevence (viz výše). Poranění páteře se dělí dle úseku páteře – tzn. krční, hrudní či bederní – poranění bederní části bývá u lyžování nejčastější. A dále dle toho, zda dojde i k poranění nervových struktur či nikoliv. V konečném stadiu může dojít až ke kompletnímu ochrnutí.

Helma musí pevně sedět, neuduste se však řemínkem

Helma slouží jako deformační zóna pro absorpci kinetické energie. Přilby jsou většinou stavěné pouze na jeden náraz, při kterém dojde k nevratné deformaci. Dražší helmy jsou ale schopny odolávat opakovaným nárazům, aniž by ztráceli schopnost pohlcovat energii. Přilba i páteřní chránič musí dobře držet. Zejména přilba musí držet na hlavě i přes rozepnutý řemínek, dále i při opatrných pohybech hlavou (kůže na čele se musí hýbat s přilbou). Řemínek na zapínání musí být dobře utažen, ale nesmí vás dusit. Pokud se nedodrží tato pravidla, může být naopak i přilba vlastním zdrojem poranění mozku. Pro děti platí prakticky stejná pravidla výběru helmy, pouze s podmínkou, že se musí měnit, jak se dítěti růstem zvětšuje hlava.